• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/21 ساعت 21:00

    نویسنده و تحلیلگر #آمریکایی: #آمریکا هیچگاه از نظر ژئوپولوتیکی اینچنین ضعیف نبوده است/ #روسیه به تقویت پیوندهایش با کشورهای منطقه اوراسیا نیاز دارد، مسئله‌ای که به نفع #ایران خواهد بود/ روسیه، ایران و #چین باید جبهه‌ای متحد را ضد سلطه آمریکا ایجاد کنند