• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/20 ساعت 11:12

    در این مورد ۲۰۰ زن شاغل در نهادهای امنیتی آمریکا با انتشار یک نامه سرگشاده اعلام کردند که در محیط کار خود مورد #آزار_جنسی قرار گرفته‌اند یا حداقل زنی را می‌شناسند که تجربه آزار جنسی داشته است.