• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/20 ساعت 23:33

    درسی که به ترامپ باید بدهیم، قطع وابستگی بودجه به نفت وگرفتن اهرم فشار از دشمن است. همت #ترامپ این است که نگذارد ما یک قطره نفت بفروشیم.باید به او بگوییم ما #نفت نخواهیم فروخت؛ما فرآورده‌های نفتی را خواهیم فروخت.