• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/20 ساعت 01:18

    هیچی نداره اما عکاس حرفه‌ای خوبی داره. پیاده نظامشم خوب فعاله فقط نمیدونم چرا ۳میلیونش ری کرده و تموم نمیشه. خرج این همه سفر از کجا میاد؟ خرج این تیم رسانه‌ای از کجا میاد؟ اهان شهردار تهران بوده؟ حله حله