• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 13:30

    سخنگوی اورژانس کشور از تحویل بقایای اجساد حادثه تصادف اتوبوس مسافربری و کامیون حمل سوخت در سنندج در قالب ۱۱ کیسه خبر داد.