• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 18:04

    مطهری: *صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است *صداوسیما ید طولایی در این رویه دارد *تحریک غریزه جنسی جامعه کاری مذموم و جرم و گناه محسوب می‌شود *کسانی که دراین ماجرا حق‌شان ضایع شده،فرصتی برای دفاع از آنها از سوی تلویزیون اختصاص یابد