• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/20 ساعت 12:35

    خسارت جانی ۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریالی ناشی از حمله یک قلاده پلنگ از سوی بیمه ما پرداخت شد. http://yon.ir/VeYmi