• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 01:42

    منابع نزدیک به آیت‌الله شیخ #عیسی_قاسم رهبر شیعیان #بحرین که برای درمان به لندن سفرکرده، می‌گویند که پزشکان انگلیسی بیماری وی را مطابق با تشخیص پزشکان بحرینی تائید کرده‌اند