• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 10:09

    رئیس اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک: فروش مانتوی جلوباز ممنوع است. انتشار آدرس ۲۰۰ فروشگاه مانتوی مناسب با پوشش کاملا اسلامی در سطح شهر تهران در سایت اتحادیه پوشاک