• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/04/20 ساعت 18:16

    نگاه مناسبی به تکنولوژی‌های نو در واحدهای صنعتی قم وجود دارد http://bit.ly/۲NJALAj