• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/20 ساعت 15:49

    #عارف در نشست خبری:اگر تحزب در کشور رواج پیدا نکند برخی گروه‌ها به صورت مقطعی وارد میدان شده و طبعاً نیز نسبت به عملکرد خود نیز پاسخگو نیستند. ایا شما درباره عملکرد خود در شورای عالی پاسخگو بوده اید؟