• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1397/04/20 ساعت 01:24

    مشکلات و سختی‌های روی صحنه بردن یک تاتر موضوع نمایشی است با نام « در نیومده بود» امشب در هیاهوی گرمای تهران وگرمای سیاست ، وجام جهانی، به اتفاق امیدروحانی، مصطفی زمانی، همایون ارشادی در تاتر ایرانشهر برای دیدن کار بودیم. سوژه جالبی بود. تاتر به مسایل و مصائب خودش پرداخته بود.