• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/04/20 ساعت 23:25

    قضاوت اخلاقی درباره موضوعی بدون توجه به جوانب آن موضوع، خود کاری غیر اخلاقی است. شاید بشه درباره‌ رفتار و «جوارح» مثل تنبلی، بی‌عرضگی، بدخلقی و … قضاوت کرد؛ ولی درباره خصوصیات «جوانح» مثل حسادت، جاه‌طلبی، خباثت و … قضاوت دشواره. شبیه تفاوتی که بین Ethics و Morality وجود دارد.