• امشب خونه یه دوست رشتیم‌ دعوتم. پیشاپیش خبر رسیده که نمیخواد غذای گیلکی درست کنه. منم الان تو استودیو شام زدم به بدن تا مشت محکمی باشد بر دهان استکبار.