• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 10:54

    معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی: *فضای امنیتی در دانشگاه بهشتی نداریم *با هیچ مجوز برگزاری مناظرات مخالفت نکردیم *هیچ پرونده امنیتی برای دانشجویان نداریم *هیچ دانشجوی بازداشتی در دانشگاه شهید بهشتی نداشیم