• #ترامپ می‌گوید در سال ۲۰۱۸ هیچ قایق ایرانی برای ناوهای امریکایی در #خلیج_فارس مزاحمت ایجاد نکرده. منظورش این است که هیچ شناور امریکایی جرئت نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی #ایران را نداشته است.