• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 10:56

    عربستان سعودی در رابطه با آنچه نقض مرزهای دریایی از سوی ایران خواند، یادداشت اعتراضی به سازمان ملل ارسال کرد.