• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/20 ساعت 11:12

    در یک نظرسنجی از سوی بنیاد «تامسون رویترز» که سوالات «خطرناک بودن کشورها برای زنان» از ۵۵۰ کارشناس مسائل زنان پرسیده شد اینگونه نتیجه داد:از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل هند با گزارشات متعدد آزار جنسی اول فهرست، افغانستان و سوریه بعد از آن و آمریکا جزو ۱۰ کشور اول خطرناک برای زنان است