• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 12:26

    عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما خبر داد: *شکایت از صداوسیما برای مستند بیراهه و بررسی قصور ناجا *بررسی اقدام صداوسیما درپخش مستند بیراهه،در جلسه دوشنبه هفته آینده این شورا *بازجویی‌های ناجا اگر محرمانه باشد نباید در اختیار صداوسیما قرار میگرفت