• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/20 ساعت 12:08

    مجله «نشنال اینترست» در گزارشی به نقش «احمد چلبی» سیاست مدار عراقی مخالف صدام و رییس کنگره عراق اشاره کرد و نوشت: اطلاعات جعلی و منافع شخصی «چلبی» و کنگره ملی عراق در حمله آمریکا به عراق موثر بود.