• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/04/20 ساعت 23:19

    یااااا خود خدا ! الآن موج حمله و‌دفاع و‌ اظهارنظر و هشتک جدید در مورد صحبت‌های پروانه معصومی درباره‌ی حجاب در سینما شروع میشه! دیدین گفتم؟ تروخدا بیاین یک بار هیچی نگیم ببینیم چی میشه!