• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 12:36

    ریزش معدن زغال سنگ کلاریز در شهرستان شاهرود استان سمنان. عملیات امداد برای نجات کارگران ادامه دارد