• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/04/20 ساعت 00:07

    در پی اختلاف بین عربستان و قطر حدود چند صد تا چند هزار شتر (آمار دقیق در دسترس نیست) برای چرا از قطر به مراتع استان فارس منتقل شدند! #رشته_توییت