• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/20 ساعت 20:31

    #دولت حتی نمی‌تواند یک اطلاع رسانی ساده درباره تعطیلی داشته باشد. نمونه‌اش همین نحوه اعلام تعطیلی روز پنج شنبه شهرستان‌های استان تهران.