• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 16:39

    شکایت از صدا و سیما بدنبال پخش اعترافات دختر ۱۷ ساله انجمن حمایت از حقوق کودکان به دنبال نمایش اعترافات دختری ۱۷ ساله از صداوسیما اعتراض کتبی خود را به شورای نظارت بر صدا و سیما تقدیم کرده و در صدد است از طریق دادسرای رسانه‌ پیگیری‌های قضایی را انجام دهد