• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 09:56

    در پی حادثه تصادف اتوبوس مسافربری با تانکر نفتکش در شهر سنندج سه روز در استان کردستان عزای عمومی اعلام شد. /ایسنا