• انجمن اتیسم ایران   Iranautism@

    1397/04/20 ساعت 22:20

    اگر می‌خواهید علائم اتیسم را بدانید این ویدئوهای آموزشی را از دست ندهید … (بخش آخر) مثال دهم مشکلاتی در ارتباط با غذاها و انواع پوشش و بافت است! بسیاری از افراد مبتلا به اتیسم در… https://www.instagram.com/p/BlGa۰JjHTDB/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۶gu۷۱zkoxc۶s …