• باورنکردنی! کوین اندرسون موفق شد راجر فدرر را در یک‌چهارم نهایی ویمبلدون حذف کند. او دو‌ ست اول را باخته بود اما موفق شد ۳-۲ بازی را ببرد. اندرسون ۲۸ ایس در این بازی داشت!