• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/20 ساعت 10:27

    نهاد کمک غذایی سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرد: حدود ۱۸ میلیون نفر در یمن نمی‌دانند که وعده بعدی غذایی خود را چطور تهیه کنند. وخامت وضعیت یمن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، این کشور حتی زمانی که جنگی هم در کار نبود، فقیرترین کشور عربی محسوب می‌شد