• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/04/20 ساعت 15:08

    بر اثر شیوع طاعون در پارک ملی کرمان بیش از ۵۰ گوسفند و بز وحشی از بین رفتند؛ طاعون هم اومد، واقعا جاش خالی بود تو این شرایط!