• جبهه پایداری   jebhepaydari_ir@

    1397/04/20 ساعت 10:21

    چرایی بوجود آمدن مشکلات اقتصادی اخیر به سرفصل‌های ذیل برمی‌گردد: ۱-بی‌تدبیری دولت و نداشتن کفایت سیاسی لازم ۲-غرب‌باوری بجای خودباوری ۳-تبدیل شدن مجلس منتقد به مجلس توجیه‌گرسیاست‌های دولت ۴-سستی و ضعف در برخورد با مفسدان کلان اقتصادی از سوی قوه‌قضائیه