• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 17:59

    #توتال ایران را ترک کرد مدیرعامل شرکت توتال: راه دیگری جز خروج از این پروژه نداشتیم. در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم. بر این اساس، توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس، ٤٠ میلیون دلار متضرر شده است