• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 13:31

    افزایش تحرکات اشرار و ضد انقلاب در مرز فرمانده ناجا: تحرکات و حملات اشرار و عناصر ضد انقلاب در مرزهای کشورمان افزایش یافته است و دلیل آن هم حمایت برخی از کشورها از این عناصر است.