• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/04/20 ساعت 17:14

    راه مقابله با مانتوی جلوباز رو هم بلد نیستن، حالا شما میخندین ولی بعید نیست پسفردا یه دختر رو بیارن توی تلویزیون ازش مصاحبه پخش کنن و با گریه و مظلومیت اعترافاتش رو نشون مون بِدن! آدرس تولیدی‌های مانتو رو کسی نداره بده به این حضرات؟!