• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 14:06

    #هند از پروژه تکمیل #چابهار خارج نمی‌شود مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران: با خروج #آمریکا از #برجام مشکلی برای اجرای این پروژه ازسوی هندوستان وجود ندارد واین کشور مصمم به اجرای این پروژه است وتاکنون هیچ بحثی مبنی بر خروج از این پروژه از سوی این کشور مطرح نشده است