• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/20 ساعت 08:53

    ۳ روز عزای عمومی در کردستان.. و یک عمر عزا در دل خانواده هایی که عزیزان شون رو با دردناک‌ترین مرگ از دست دادند.