• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/20 ساعت 13:48

    #اختصاصی/مدیر«#مدرسه_معین»از ارتباط #ناظم با دانش‌آموزان مطلع بوده/یک منبع مطلع در دادسرای ارشاد:البته نمی‌شود گفت مدیر مدرسه عمداً اطلاع نداده اما اهمال کرده/در پرونده ناظم مدرسه معین،بحث #تجاوز به هیچ وجه مطرح نیست و نه موضوع شکایت اولیاست و نه بچه‌ها http://tn.ai/۱۷۷۲۳۳۵