• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 09:52

    شهادت مرزبان ناجا در درگیری با گروهک تروریستی در درگیری روز گذشته مرزبانان نیروی انتظامی با گروهک تروریستی در بانه کردستان، یکی از مرزبانان به شهادت رسید. /فارس