• عجب مسابقه‌ای شده بازی فدرر و اندرسون. ست پنجم تا به حال ۸۲ دقیقه طول کشیده! ۱۱-۱۱ هستن تو ست آخر.