• میگن نباید قضاوت کرد ولی چطور میشه قضاوت نکرد؟ :)) آدم تو رستورانم میره، قضاوت میکنه ببینه رو کدوم صندلی بشینه. ما همواره در حال قضاوتیم، فقط شاید بهتر باشه رو قضاوتمون که احتمالا ناقصه، حکم ندیم! خلاصه که من نمی‌تونم قضاوت نکنم در مورد این عکس:)