• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 14:03

    حسین اعلایی مدیرعامل هواپیمایی آسمان از سمت خود در این ایرلاین استعفا کرد. /تسنیم