• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/20 ساعت 13:32

    دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اطلاعیه صادر کرده و‌گفته: #نهاوندیان و #جهانگیری روابط خوبی دارند. نتیجه گیری: ۱- قطعا روابط خوبی ندارند وگرنه اینقدر دستپاچه تکذیب نمی‌شد. ۲- بیچاره مردم که شما قراربود مشکلات شان را حل کنید.