• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/20 ساعت 11:24

    خروج بیل مکانیکی از موته عصر روز گذشته، بیل مکانیکی که به منظور آغاز برداشت از یک معدن سنگ تراورتن، وارد پارک ملی موته شده بود، از این پناهگاه خارج شد.