• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/20 ساعت 09:23

    دیده بان شفافیت و #عدالت در بیانیه‌ای نسبت به عملکرد #بانک_مرکزی در منتشر نکردن لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی واکنش نشان داد و از رئیس جمهور خواست تا نسبت به تغییر تیم اقتصادی و در راس آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند.