• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/20 ساعت 15:37

    #عارف در نشست صمیمی خود با خبرنگاران هیییچ حرف تازه‌ای نزد جز موضع گیری در برابر صدا و سیما. کافی است حرف‌های امروز ایشون رو با اخرین نشست خبری مقایسه کنید.