• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1397/04/20 ساعت 15:03

    سلطانی فر معاون مطبوعاتی ارشاد: متاسفانه هم روسیه و هم ایران از جام جهانی حذف شدند، الکسی ولین معاون وزیر ارتباطات روسیه: البته ما انتقام ایران را از اسپانیا گرفتیم.