• حزب اتحاد ملت ایران   EttehadMellat@

    1397/04/20 ساعت 19:42

    بیانیه حزب #اتحادملت ایران درباره بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر : تاکید صرف بر عوامل خارجی آدرس غلط دادن به جامعه است. او‌لویت حزب اتحاد ملت، نجات ایران است و راه حل معضلات امروز را داخل ایران می‌داند. http://yon.ir/mHBes