• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/04/20 ساعت 23:07

    از سال ۶۰ مدیران تکنوکراتی حاکم بودند که هیچ اعتقادی به فقرزدایی و استقلال اقتصادی و کم کردن فاصله بین فقیر و غنی نداشتند و مانع از حرکت به سمت #عدالت بوده‌اند و هر جا که مشکلات ناشی از مدیریت آنها نمایان شد به گردن انقلابی‌گری انداختند. #حجامت_نظام