• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/04/20 ساعت 16:51

    ایران، برنده طرح بین‌المللی کومسک جمهوری اسلامی ایران، برنده طرح بین‌المللی کمیته دائمی همکاری‌ اقتصادی‌ تجاری، سازمان همکاری‌ اسلامی (کومسک) شد.