• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 14:04

    قهرمانی فرانسه در جام جهانی رشد اقتصادی این کشور را افزایش می‌دهد وزیر دارایی فرانسه: قهرمانی فرانسه در جام جهانی فوتبال بطور کلی می‌تواند برای اقتصاد فرانسه مثبت باشد